GDPR: grote disruptie voor publishers en reclamemakers?

Patrick Glenisson is dé meneer op vlak van data. Tijdens het Summer House van de Persgroep Advertising wierp hij een licht op de GDPR (General Data Protection Regulation). Deze wetgeving gaat volgend jaar op 28 mei van kracht en heeft als doel de privacy van online gebruikers te beschermen. Wat verandert er voor ons, de publisher? En voor jullie, de adverteerder? 

Patrick Glenisson, © Maxime Prokaz

"De GDPR is vrij disruptief, zowel voor publishers als voor adverteerders. Voor de hele markt. Deze wet gaat ons dwingen op een heel andere manier met data om te gaan", vertelt Patrick. Tijdens het Summer House zoomde hij in op de vier concepten die de grootste impact zullen hebben op onze sectoren. En dat zijn:

1. Persoonlijke data

"Binnen de GDPR gaat de definitie van 'personal data' véél verder dan naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres. Dat zijn zo'n beetje de usual suspects. Neen, ook je cookie, je device ID, zal onder de noemer 'personal data' vallen. Van zodra je data verzamelt, zal je hier toestemming voor moeten vragen aan de gebruiker. Élke publisher, élke eigenaar van een website gaat de strakke verplichting hebben de consument te informeren dat hij gedragsdata en user tracking data aan het verzamelen is. En toestemming zal nodig zijn." 
 
2. Transparantie
 
"Die toestemming voor het vrijgeven van data moet transparant zijn. In die zin dat die aan een bepaald doel gekoppeld moet zijn. Een mogelijk doel kan zijn dat je die data nodig hebt om het abonnement van de gebruiker goed te kunnen bedienen. Om bijvoorbeeld gepersonaliseerde content aan te bieden. Het is echter strafbaar als je die gegevens ook gebruikt om gepersonaliseerde reclame te sturen zonder hier toestemming voor te vragen. Ook al blijven die data binnen hetzelfde ecosysteem, volledige transparantie is nodig." 
 

Met de nieuwe wetgeving zal ook je cookie onder de noemer 'personal data' vallen.

Patrick Glenisson
 
3. Rechten van de gebruiker
 
"Je moét de toestemming dus expliciet vragen, in plaats van ze impliciet af te leiden. Een banner plaatsen met het opschrift 'klik hier om door te gaan' en zo impliciet een aantal voorwaarden laten accepteren, gaat niet meer. Je moet de 'opt-in' van de consument vragen voor privacy-instellingen. En altijd 'by default'. Je moet de gebruiker dus standaard vragen om iets te doen. Daarnaast moet je ook de mogelijkheid geven tot 'opt-out': het recht om vergeten te worden. Zo kan de gebruiker zijn toestemming terug intrekken en gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen."
 
"Al die rechten van de consument gaan wij op een of andere manier moeten implementeren, bijvoorbeeld met een privacy dashboard. Zo kan de consument aangeven voor welke doeleinden we zijn persoonlijke data mogen gebruiken en hoe we hem wel en niet mogen benaderen."
 

De consument heeft het recht om vergeten te worden.

Patrick Glenisson
 
4. Security
 
"Het concept 'security' draait niet enkel om het technische aspect, namelijk ervoor zorgen dat data niet op laptops en USB-sticks blijven plakken. Het gaat vooral over contractuele veiligheid. Hoe gaan wij, de uitgever, om met derde partijen zoals leveranciers van software en adverteerders die data bij ons afnemen? Wie is owner van de data? Wie draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uitgewisselde data niet verloren gaan? Wie is verantwoordelijk voor het verwijderen van de data eens het project afgelopen is? En welke boetes staan hiertegenover? Dit zijn zaken die we zullen moeten expliciteren in onze samenwerkingen met derde partijen." 
 
De nieuwe wetgeving zal er dus vooral voor zorgen dat data valoriseren niet bepaald een sinecure wordt. Om de waarde die we uit data halen tóch te kunnen bestendigen en futureproof maken, sluit Patrick graag af met de volgende mantra:
 
"It's better to ask for permission than to beg for forgiveness." 
 

Meer info over data?

Indien je meer wilt weten over onze data-strategie voor adverteerders, kun je best Maarten Galle of Bert Velghe contacteren. Zij gaan dagelijks met het commerciële dataverhaal aan de slag.

 

Lees meer over:

Auteur: Hilke Charels

content & conversation manager

hilke.charels@persgroep.be

Reactie toevoegen